Bruto domaći proizvod raste, kaže RAV-ovo Ekonomsko ogledalo

 

Podaci iz avgustovskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije osvario stopu rasta od 2,9% u drugom kvartalu 2019. godine. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosio je 51,4% u junu 2019. godine.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u junu 2019. godine opao je u odnosu na prethodni mesec. Iz robne razmene Vojvodine sa inostranstvom tokom juna je ostvaren spoljnotrgovinski suficit.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u junu 2019. godine (108.345) u odnosu na jun 2018 (121.542). Stopa zaposlenosti mladog stanovništa u prvom kvartalu 2019. (23,8%) veća je u odnosu na isti period 2018 (21,8%). U junu 2019. prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 50.615 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Avgustovsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.