Biznis i ljudi – Kako pametno investirati

 

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) učestvovala je na dvodnevnoj video konferenciji “Biznis i ljudi – Kako pametno investirati”, koja je održana 25. i 26. juna putem ZOOM aplikacije.

Direktorica Sektora za međunarodne i fondove Republike Srbije u RAV-u, Biljana Vrzić, na panelu „Dostupni izvori finansiranja investicija i podsticaji” predstavila je na koji način RAV pruža podršku privrednim društvima, ali i lokalnim samoupravama i zadrugama.

Ona je objasnila da RAV pruža informacije o raspoloživim domaćim i međunarodnim fondovima (Javni pozivi i konkursi), savetuje privrednike na koje konkurse da apliciraju kako bi sufinansirali njihove projekte, ali i raspisuje konkurse za dodelu bespovratnih sredstava našim privrednicima za kupovinu opreme i za nova zapošljavanja, kao i konkurse za zadruge za kupovinu opreme.

Naglasila je, takođe, da specifičan vid pomoći domaćoj privredi predstavljaju sve aktivnosti RAV-a na umrežavanju domaćih MSP sa većim domaćim ili stranim kompanijama, kako tokom održavanje dana dobavljača (sektor agrobiznisa i sektor guma, metal, plastika), kroz Bazu dobavljača koja je privrednicima dostupna na sajtu RAV-a, bilo da traže ili žele da postanu dobavljači, tako i kroz nastupe domaćih firmi na domaćim i međunarodnim sajmovima, koje RAV organizuje nа osnovu Sporаzumа o zаjedničkom nаstupu nа međunаrodnim sаjmovimа, koji je 2017. potpisаn između Pokrаjinske vlаde, Rаzvojne аgencije Vojvodine, grаdovа Novi Sаd, Suboticа, Zrenjаnin, Pаnčevo, Sombor, Sremskа Mitrovicа, Vršаc, Kikindа, kаo i Privredne komore Vojvodine.

Konferencija je bila deo projekta “Poslovni skok”, koji obuhvata informativne radionice kreirane s ciljem da se podstakne poboljšanje poslovne klime u našoj zemlji i privrednicima obezbedi platforma za razmenu informacija i primenu novih znanja, neophodnih za unapređenje svakodnevnog poslovanja. Institucionalni partneri konferencije su pored Privredne komore Srbije (PKS), Razvojna agencija Srbije (RAS), Evropska mreža preduzetništva (EEN), FOTINA i SKOK plus.

Pogledajte celu konferenciju na YouTube kanalu, a možete preuzeti i online publikaciju koja prati ovu konferenciju i u kojoj su sagovornici eksperti iz raznih oblasti.