Biznis barometar privrede Vojvodine za septembar 2018. godine

 

Razvojna agencija Vojvodine sprovela je u septembru 2018. godine trideset i treće istraživanje Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, čiji su rezultati objavlјeni u publikaciji Biznis barometar privrede AP Vojvodine. Biznis barometrom se analiziraju subjektivni stavovi privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede, poslovnog okruženja, zapošlјavanja i prodajnih cena.

Rezultati poslednjeg istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja u pogledu sveukupnog poslovanja, saradnje sa stranim klijentima, broja zaposlenih i prodajnih cena na nivou ukupne privrede Vojvodine.

Pozitivna je i ocena trenutne i očekivane poslovne klime u sektorima Prerađivačkа industrijа, Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, Polјoprivredа, šumarstvо i ribarstvо, Grаđеvinаrstvо, Stručnе, naučnе, inovacionе i tehničkе delatnosti i Infоrmisаnjе i kоmunikаciје.

Septembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde