Biznis barometar, decembar 2021.

 

U decembru 2021. godine je realizovan 46. krug istraživanja Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, u kome su učestvovala 234 preduzeća iz različitih sektora delatnosti. Glavni nalazi istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja privrednika u svim ispitanim segmentima - ukupno poslovanje, saradnja sa stranim klijentima, prodajne cene i broj zaposlenih.

Ključna tema istraživanja bila je konkurentnost preduzeća sa fokusom na procesu standardizacije i sertifikacije proizvoda, odnosno usluga. Standardizacija i sertifikacija proizvoda/usluga predstavljaju veoma bitan faktor konkurentnosti preduzeća, posebno na inostranom tržištu. To potvrđuju i rezultati ovog istraživanja, u kome najveći broj ispitanika ističe da bi unapređenju njihovog trenutnog poslovanja najviše doprinela standardizacija kvaliteta poslovanja (18,4%).

Nalazi istraživanja pokazuju da standarde u svom poslovanju primenjuje 71,8% ispitanih preduzeća. Nakon implementacije standarda, procesu sertifikacije proizvoda/usluga pristupilo je njih 51,8%.

Od preduzeća koja ne primenjuju standarde u svom poslovanju (28,2%), njih 12,1% planira da implementira standarde u narednom periodu. Oni kao najveće prepreke u procesu uvođenja standarda prepoznaju visoke troškove implementacije standarda (39,4%) i nedostatak kvalifikovane radne snage (34,8%).

Decembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.