Prevoz

Aerodromi: Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd (87km od Novog Sada)

Putevi: E 75 - (zemlje koje povezuje: Grčka – Makedonija – Srbija – Mađarska – Slovačka – Češka – Poljska – Finska – Norveška)
E 70 - (zemlje koje povezuje: Španija – Francuska – Italija – Slovenija – Hrvatska – Srbija – Rumunija – Bugarska – Turska – Gruzija)

Železnica: Novi Sad – Budimpešta; Novi Sad – Zagreb; Novi Sad – Solun; Novi Sad – Sofija; Novi Sad – Temišvar

Vodeni tokovi: Koridor VII – Dunav, Sava, Tisa, Kanal Dunav-Tisa-Dunav

Koristan savet: Da biste izračunali cenu putarine za određene sekcije autoputa prema klasifikaciji vozila, pogledajte sledeći link: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/cenovnik-putarina


Razvojna Agencija Vojvodine

 

Stražilovska 2, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

+381 21 472 32 40, +381 21 472 32 45

+381 21 472 19 21