Demografski podaci

Broj stanovnika: 1,9 miliona
M: 939.617
Ž: 992.192
26 nacionalnosti
Etničke grupe: Srbi, Mađari, Rumuni, Slovaci, Hrvati, Rusini i dr.
Zvanični jezici: srpski, mađarski, rumunski, slovački, rusinski, hrvatski

Starosna populacija:

  • Ispod 35 godina: 37.73 %
  • 35-44 god: 14.09%
  • 45-54 god: 13.75%
  • 55-64 god: 15.15%
  • 65+ god: 18.27%

Očekivani životni vek: ukupno stanovništvo 75,5 godine

  • žene 78 godina
  • muškarci 73 godine

Razvojna Agencija Vojvodine

 

Stražilovska 2, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

+381 21 472 32 40, +381 21 472 32 45

+381 21 472 19 21