Dolazak u Vojvodinu

Građani zemalja članica EU, zemalja kandidata za članstvo u EU i niz drugih zemalja, mogu ostati u Srbiji do 90 dana bez vize, pod uslovom da prikažu važeći pasoš na granici. Drugi strani državljani mogu ući ili ostati u Republici Srbiji, kao što je predviđeno Zakonom o strancima, sa važećom putnom ispravom, vizom ili odobrenjem boravka – koji važi za period do jedne godine - od srpske ambasade u inostranstvu, osim ako nije drugačije određeno Zakonom ili Međunarodnim ugovorom.

Kratkoročna viza može da važi za jedan, dva ili više ulazaka, u ukupnom trajanju do 90 dana, u periodu od 6 meseci. U slučaju više ulazaka, kratkoročna viza može da traje do godinu dana u periodu od 180 dana.

Strani državljani koji žele da ostanu i rade u Vojvodini treba da dobiju odobrenje za privremeni boravak i odobrenje za zaposlenje / poslovnu dozvolu.

Privremeni boravak se odobrava na period do jedne godine i može se lako proširiti više puta u istom trajanju.

Radne dozvole se izdaju na period do godinu dana svim građanima koji nisu državljani Srbije, pod uslovom da su ispunjeni određeni zahtevi (priložen ugovor o radu sa propratnim pismom, pisanom na zaglavlju kompanije, koja potvrđuje potrebu preduzeća za inostranim radnikom).

Strani državljani su obavezni da se registruju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) ili policijskoj stanici u mestu u kojem nameravaju da borave privremeno. Strani državljani koji borave u hotelu će automatski biti registrovani, iz razloga što hoteli moraju da registruju strane goste u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ako strani državljanin ostaje u iznajmljenom stanu ili sa prijateljima, vlasnik ili domaćin je dužan da se obrati Ministarstvu spoljnih poslova za postupak registracije. Dodatne informacije i prijave za poslovnu ili boravišnu dozvolu dostupne su u MUP-u, u Odeljenju za strane državljane.

Za detaljnije informacije u vezi sa ulaskom, boravišnimh dozvolama, kao i kompletnu listu zemalja čiji građani mogu da putuju u Srbiju bez vize, molimo vas da pogledate sajt Ministarstva spoljnih poslova.

Prevoz

Aerodromi: Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd (87km od Novog Sada)

Putevi: E 75 - (zemlje koje povezuje: Grčka – Makedonija – Srbija – Mađarska – Slovačka – Češka – Poljska – Finska – Norveška)
E 70 - (zemlje koje povezuje: Španija – Francuska – Italija – Slovenija – Hrvatska – Srbija – Rumunija – Bugarska – Turska – Gruzija)

Železnica: Novi Sad – Budimpešta; Novi Sad – Zagreb; Novi Sad – Solun; Novi Sad – Sofija; Novi Sad – Temišvar

Vodeni tokovi: Koridor VII – Dunav, Sava, Tisa, Kanal Dunav-Tisa-Dunav

Koristan savet: Da biste izračunali cenu putarine za određene sekcije autoputa prema klasifikaciji vozila, pogledajte sajt Puteva Srbije.