IT preduzeća zadovoljna, a šta kažu drugi? Pogledajte novi Biznis barometar.

 

Ispitana preduzeća na teritoriji Vojvodine pozitivno su ocenila svoje trenutno poslovanje, saradnju sa stranim klijentima i zaposlenost, ali su ocenili i da je došlo do povećanja prodajnih cena. U narednom periodu privrednici očekuju poboljšanje poslovanja, povećanje obima saradnje sa stranim klijentima, rast prodajnih cena i rast broja zaposlenih na nivou celokupne privrede Vojvodine.

Nаjveće zаdovoljstvo trenutnom poslovnom klimom iskаzаlа su preduzećа iz sektorа Informisаnje i komunikаcije, nаjpozitivnijа očekivаnjа u vezi sа budućim poslovаnjem iskаzаnа u sektoru Prerаđivаčkа industrijа, dok su nаjniži koeficijenti u pogledu ocene stаnjа i očekivаnjа budućih kretаnjа zаbeleženа sektoru Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala.

Razvojna agencija Vojvodine sprovela je u junu 2019. godine trideset i šesto istraživanje Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, čiji su rezultati objavljeni u publikaciji Biznis barometar privrede AP Vojvodine. Biznis barometrom se analiziraju subjektivni stavovi privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede u pogledu poslovnog okruženja, zapošljavanja i prodajnih cena.

Junsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.

Svi Barometri i druge publikacije RAV-a nalaze se na straniciPublikacije.