JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI