JAВНИ ПOЗИВ ЗA ДOДEЛУ СУБВEНЦИJE ЗA СAМOЗAПOШЉAВAЊE НA ТEРИTOРИJИ ГРAДA НOВOГ СAДA У 2018. ГOДИНИ