ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА