ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ