КОНКУРС ЗА ОЦД, МЕДИЈЕ И ДРЖАВНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА