ZGOP AD NOVI SAD

Company’s name: ZGOP AD NOVI SAD

Company code: 08024596

TAX ID: 101889981

Year of establishment: 1957.

Parent company:

Country of parent company:

Municipality:

Place:

Васе Стајића 2/III, Нови Сад, Србија
00381 21 489 01 1200381 21 489 01 12

Sector:

Грађевинска индустрија

Products / Services:

Изградња железничких пруга и подземних железница

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Винко Јаковљевић

Job position in the company: Помоћник директора

Phone number: 00381 21 489 01 80

Email: vinko.jakovljevic@zgop.rs