VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD

Company’s name: VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD

Company code: 20105097

TAX ID: 104188334

Year of establishment: 2005.

Parent company:

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, Србија
00 381 21 48 86 50000 381 21 48 86 500

Sector:

Пољопривреда и сточарство

Products / Services:

Складиштење и дистрибуција репродуктивног материјала за вештачко осемењивање животиња

Standard:

Contact person:

Name and surname: Наталија Курјак

Job position in the company: Директор маркетинга

Phone number: 00 381 21 4895 470

Email: natalija.kurjak@victoriagroup.rs