VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD

Company’s name: VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD

Company code: 20105097

TAX ID: 104188334

Year of establishment: 2005.

Parent company: VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD

Country of parent company: Srbija

Municipality: Novi Sad

Place:

Hajduk Veljkova 11, Novi Sad. Srbija
00 381 21 48 86 50000 381 21 48 86 500

Sector:

Poljoprivreda i stočarstvo

Products / Services:

Skladištenje i distribuciju reproduktivnog materijala za veštačko osemenjavanje životinja

Standard:

Contact person:

Name and surname: Natalija Kurjak

Job position in the company: Direktor marketinga

Phone number: 00 381 21 4895 470

Email: natalija.kurjak@victoriagroup.rs