VELEBIT DOO, ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

Company’s name: VELEBIT DOO, ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

Company code: 08266697

TAX ID: 100459777

Year of establishment: 1991

Parent company:

Country of parent company:

Municipality:

Place:

Булевар војводе Степе 64, Нови Сад, Serbia
+381 21 649 0970+381 21 649 0970
+381 21 649 0970+381 21 649 0970
+381 21 649 0970

Sector:

Амбалажа/папирна индустрија

Products / Services:

Папирна и картонска амбалажа

папир за медицинску дијагностику, самолепљиве етикете, термо ролне

Standard:

Contact person:

Name and surname: Тина Јоксимовић

Job position in the company: директор сектора финансија и општих послова

Phone number: +381 21 649 0970

Email: tina.joksimovic@velebit.rs