VELEBIT DOO, ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

Company’s name: VELEBIT DOO, ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

Company code: 08266697

TAX ID: 100459777

Year of establishment: 1991

Parent company:

Country of parent company:

Municipality: Novi Sad

Place:

Bulevar vojvode Stepe 64, Novi Sad, Serbia
+381 21 649 0970+381 21 649 0970
+381 21 649 0970+381 21 649 0970
+381 21 649 0970

Sector:

Ambalaža/papirna industrija

Products / Services:

Papirna i kartonska ambalaža

papir za medicinsku dijagnostiku, samolepljive etikete, termo rolne

Standard:

Contact person:

Name and surname: Tina Joksimović

Job position in the company: Direktor sektora finansija i opštih poslova

Phone number: +381 21 649 0970

Email: tina.joksimovic@velebit.rs