VATROSTAL OD KIKINDA

Company’s name: VATROSTAL OD KIKINDA

Company code: 08384509

TAX ID: 100710820

Year of establishment: 1992.

Parent company: VATROSTAL OD KIKINDA

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Раде Трнића 139, Кикинда, Србија
00 381 230 402 35000 381 230 402 350

Sector:

Машинска индустрија

Products / Services:

Производња резервних делова за противпожарне апарате и пружање услуга у противпожарној заштити

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Јурошевић Дејан

Job position in the company: Референт продаје

Phone number: + 381 63 80 32 114

Email: vatrostal@yahoo.com