SMART D.O.O. NOVI SAD

Company’s name: SMART D.O.O. NOVI SAD

Company code: 08709785

TAX ID: 101702658

Year of establishment: 2000

Parent company:

Country of parent company:

Municipality: Novi Sad

Place:

Kralja Aleksandra 12, Novi Sad, Srbija
065/4728-200065/4728-200
065/4728-200065/4728-200
065/4728-200

Sector:

Informaciono - komunikaciona tehnologija

Products / Services:

IKT

Intranet i ekstranet portali, Licitacioni sajtovi, Elektronska pisarnica, Zaštita sistema i podataka, izrada namenskog softvera prema potrebama klijenta

Standard:

Contact person:

Name and surname: Snežana Vasić

Job position in the company: Marketing menadžer

Phone number: 065/4728-230

Email: snezana.vasic@smart.rs