СМ ЛАТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМЕНО ТЕХНИЧКЕ РОБЕ ,МИЛОРАД СМИЉКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК

Company’s name: СМ ЛАТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМЕНО ТЕХНИЧКЕ РОБЕ ,МИЛОРАД СМИЉКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК

Company code: 51706153

TAX ID: 101165872

Year of establishment: 1985.

Parent company:

Country of parent company:

Municipality:

Place:

Лазе Лазаревића 29, Зрењанин, Serbia
023 531 172023 531 172
023 531 172023 531 172
023 531 172

Sector:

Гумарска индустрија

Products / Services:

Производња производа од гуме

Производи од гуме

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Биљана Здравић

Job position in the company: Администрација

Phone number: 023 531 172

Email: lateks@ptt.rs