SANO - SAVREMENA ISHRANA ŽIVOTINJA NOVI SAD

Company’s name: SANO - SAVREMENA ISHRANA ŽIVOTINJA NOVI SAD

Company code: 08714118

TAX ID: 100237175

Year of establishment: 1999.

Parent company: Bernhard Waldinger GmbH

Country of parent company: Nemačka

Municipality: Novi Sad

Place:

Josifa Pančića 8, Novi Sad, Srbija
+ 381 21 444 921+ 381 21 444 921

Sector:

Poljoprivreda i stočarstvo

Products / Services:

Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Klara Arbutina

Job position in the company: Zakonski zastupnik

Phone number: + 381 63 10 777 15

Email: k.a@sanoeu.com