SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA JUNIOR STARA PAZOVA

Company’s name: SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA JUNIOR STARA PAZOVA

Company code: 53451918

TAX ID: 101242251

Year of establishment: 1981.

Parent company: SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA JUNIOR STARA PAZOVA

Country of parent company: Srbija

Municipality: Stara Pazova

Place:

Hviezdoslavova 132, Stara Pazova, Srbija
00 381 22 312 90800 381 22 312 908

Sector:

Plastičarska industrija

Products / Services:

Proizvodnja proizvoda od plastike

Standard:

Contact person:

Name and surname: Slobodan Gavrilović

Job position in the company: Vlasnik

Phone number: + 381 63 774 37 85

Email: szrjunior@mts.rs