POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE AD NOVI BEČEJ

Company’s name: POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE AD NOVI BEČEJ

Company code: 08019916

TAX ID: 101432149

Year of establishment: 1907

Parent company: Nexe grupa dd Našice

Country of parent company: Хрватска

Municipality:

Place:

Железничка 13, Нови Бечеј, Србија
00 381 23 771 20000 381 23 771 200

Sector:

Грађевинска индустрија

Products / Services:

Производња грађевинског материјала

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Весна Поповић

Job position in the company: Сарадник за правне послове

Phone number: 00 381 23 711 200

Email: vesna.popovic@nexe.rs