NINAMEDIA KLIPING DOO

Company’s name: NINAMEDIA KLIPING DOO

Company code: 20575298

TAX ID: 106307527

Year of establishment: 2009.

Parent company:

Country of parent company:

Municipality: Novi Sad

Place:

Futoška 71, Novi Sad, Srbija
+381 21 475 42 00+381 21 475 42 00

Sector:

Products / Services:

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Standard:

ISO 9001, ISO 27001

Contact person:

Name and surname: Bojana Blagojević

Job position in the company: Saradnja sa klijentima

Phone number: +381 21 475 42 00

Email: bojana.blagojevic@ninamedia.rs