NEVEL PR. DOBRIVOJE GRAHOVAC, NOVI SAD

Company’s name: NEVEL PR. DOBRIVOJE GRAHOVAC, NOVI SAD

Company code: 62438088

TAX ID: 107017286

Year of establishment: 2011.

Parent company: NEVEL PR. DOBRIVOJE GRAHOVAC, NOVI SAD

Country of parent company: Srbija

Municipality: Novi Sad

Place:

Devet Jugovica 5a, Novi Sad, Srbija
00 381 64 203 55 2300 381 64 203 55 23

Sector:

Elektrotehnika i elektronika

Products / Services:

Energetika, elektrotehnika i elektronika

Standard:

Contact person:

Name and surname: Aleksandar Grahovac

Job position in the company: Vođa tima za projekte na obnovljivim izvorima energije

Phone number: 00 381 64 330 10 12

Email: aleks.grahovac@nevel.co.rs