MEGAPLAST DOO NOVI SAD

Company’s name: MEGAPLAST DOO NOVI SAD

Company code: 20423145

TAX ID: 105619975

Year of establishment: 2008.

Parent company: MEGAPLAST DOO NOVI SAD

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Булевар ослобођења 38, Нови Сад, Србија
00 381 21 47 70 21600 381 21 47 70 216
+ 381 65 47 70 216+ 381 65 47 70 216

Sector:

Грађевинска индустрија

Products / Services:

Производња производа од пластике

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Милан Јеринић

Job position in the company: Помоћник директора

Phone number: + 381 63 303 820

Email: milan.jerinic@megaplast.rs