LIJA PLUS PR SUBOTICA

Company’s name: LIJA PLUS PR SUBOTICA

Company code: 64627619

TAX ID: 110069454

Year of establishment: 2017.

Parent company: LIJA PLUS PR SUBOTICA

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Целовечка 14, Суботица, Србија
+381 64 263 7070+381 64 263 7070

Sector:

Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа

Products / Services:

Производња обуће

Standard:

Contact person:

Name and surname: Наталија Матовић

Job position in the company: Директор

Phone number: +381 64 263 7070

Email: natalijamatovic25@gmail.com