INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD

Company’s name: INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD

Company code: 08055092

TAX ID: 101705343

Year of establishment: 1938.

Parent company: INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD

Country of parent company: Srbija

Municipality: Novi Sad

Place:

Maksima Gorkog 30, Novi Sad, Srbija
00 381 21 48 98 10000 381 21 48 98 100

Sector:

Poljoprivreda i stočarstvo

Products / Services:

Proizvodnja sadnog materijala

Standard:

ISO 9001, ISO 14001

Contact person:

Name and surname: Jasmina Peulja Vukobratović

Job position in the company: Pomočnik direktora

Phone number: 00 381 21 48 98 100

Email: jasmina.vukobratovic@nsseme.com