IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD

Company’s name: IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD

Company code: 08588759

TAX ID: 100276831

Year of establishment: 1992.

Parent company: IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD

Country of parent company: Srbija

Municipality: Novi Sad

Place:

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija
+ 381 21 63 22 918+ 381 21 63 22 918

Sector:

Proizvodnja hrane i pića

Products / Services:

Prehrambena industrija

Standard:

Contact person:

Name and surname: Maja Sedlan, Branka Plavšić

Job position in the company: Koordinator agrata, Komercijalista

Phone number: + 381 63 22 918

Email: agrarmaja@matijevicdoo.com