HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO

Company’s name: HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO

Company code: 08064300

TAX ID: 101052694

Year of establishment: 1975.

Parent company: HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Спољностарчевачка 82, Панчево, Србија
00 381 13 307 00000 381 13 307 000

Sector:

Хемијска индустрија

Products / Services:

Производња хемијских производа

Standard:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 17025

Contact person:

Name and surname: Марија Попов

Job position in the company: Сарадник у маркетингу

Phone number: 00 381 13 307 181

Email: marija.popov@hip-petrohemija.rs