HERO

Company’s name: HERO

Company code: 61823468

TAX ID: 105918516

Year of establishment: 2009

Parent company: Херо

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Бошка Бухе 14, Инђија, Србија
063 566 059063 566 059
063 566 059063 566 059
063 566 059

Sector:

Хемијска индустрија

Products / Services:

Производња средстава за хигијену

Средства за дезинфекцију и одржавање хигијене

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Зоран Ђурђевић

Job position in the company: Власник

Phone number: +381 22 558 652

Email: office@hero.co.rs