ESO TRON DOO RUMENKA

Company’s name: ESO TRON DOO RUMENKA

Company code: 20771437

TAX ID: 107268460

Year of establishment: 2011.

Parent company:

Country of parent company:

Municipality:

Place:

Нова друга 6, Руменка, Србија
+381 21 621 66 27+381 21 621 66 27

Sector:

Управљање отпадом

Products / Services:

Сакупљање и прерада органског отпада

Standard:

Contact person:

Name and surname: Јелена Плећаш

Job position in the company: Руководилац сектора за опште и кадровске послове

Phone number: +381 69 559 05 35

Email: jelena.plecas@esotron.rs