DAG -CO DOO VOGANJ

Company’s name: DAG -CO DOO VOGANJ

Company code: 08723087

TAX ID: 101342781

Year of establishment: 2001.

Parent company: DAG -CO DOO VOGANJ

Country of parent company: Србија

Municipality:

Place:

Проке Ђиласа, Вогањ, Србија
00 381 22 490 08900 381 22 490 089

Sector:

Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа

Products / Services:

Производња обуће

Standard:

Contact person:

Name and surname: Дрена Садрија

Job position in the company: Референт за људске ресурсе

Phone number: + 381 64 862 89 30

Email: drena.dagco@gmail.com