ALEX FASHION DOO NOVI SAD

Company’s name: ALEX FASHION DOO NOVI SAD

Company code: 21187186

TAX ID: 109463164

Year of establishment: 2016.

Parent company: ALEKSANDAR KOSOVAC INC

Country of parent company: Сједињене Америчке Државе

Municipality:

Place:

Бајчи Жилинског 5, Нови Сад, Србија
00381 21 42609800381 21 426098

Sector:

Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа

Products / Services:

Производња одевних предмета

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Бранкица Шишић

Job position in the company: Руководилац општих и кадровских послова

Phone number: 00381 21 426098

Email: brankica@alexfashion.rs