ALEX FASHION DOO NOVI SAD

Company’s name: ALEX FASHION DOO NOVI SAD

Company code: 21187186

TAX ID: 109463164

Year of establishment: 2016.

Parent company: ALEKSANDAR KOSOVAC INC

Country of parent company: Sjedinjene Američke Države

Municipality: Novi Sad

Place:

Bajči Žilinskog 5, Novi Sad, Srbija
00381 21 42609800381 21 426098

Sector:

Tekstilna industrija, koža, odeća, obuća

Products / Services:

Proizvodnja odevnih predmeta

Standard:

ISO 9001

Contact person:

Name and surname: Brankica Šišić

Job position in the company: Rukovodilac opštih i kadrovskih poslova

Phone number: 00381 21 426098

Email: brankica@alexfashion.rs