SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Производња природне козметике
Производња средстава за хигијену
Бачка Паланка
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Житиште
Машинска индустрија
Уређаји за мерење брзине кретања возила, машинска обрада метала
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Сремска Митровица
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Зрењанин
Амбалажа/папирна индустрија
Комерцијална штампа, фина амбалажа
Нови Сад
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Ковачица
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Инђија
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Нови Сад
Грађевинска индустрија
Производња грађевинског материјала
Лозница
Машинска индустрија
Металургија и обрада метала
Полупроизводи од алуминијума и челика, производња делова машина и конструкција. Продаја сировина у примарном или полу припремљеном стању
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Зрењанин
Електротехника и електроника
Производња машина и алата
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Бачка Паланка
Хемијска индустрија
Производња основних органских материја
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Стара Пазова
Обрада метала
Производња машина и алата
Кикинда
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Беочин
Showing 1 - 20 of 562 results