SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Резање и обрада дрвета
Кањижа
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Производња дрвених, алуминијумских и плисираних венецијанера
Зрењанин
Логистика
Београд
Електротехника и електроника
Производња декоративне расвете
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Зрењанин
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Темерин
Пољопривреда и сточарство
Складиштење и дистрибуција репродуктивног материјала за вештачко осемењивање животиња
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прерада и конзервисање меса
Нови Сад
Амбалажа/папирна индустрија
Штампање
Нови Сад
Производња хране и пића
Прерада и конзервисање воћа и поврћа
Кула
Трговина на велико и мало
Производња прехрамбених производа
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Кула
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
Производња електроинсталационог материјала
Изградња електричних и телекомуникационих водова
Нови Сад
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Сомбор
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Трговина на велико воћем и поврћем
Нови Сад
Showing 1 - 20 of 562 results