Економско огледало, јун 2019.

 

Подаци из јунског издања Економског огледала показују да је у првом кварталу 2019. године квартални бруто домаћи производ остварио стопу раста од 2,5 %. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу је износио 51,1% у априлу 2019. године.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у априлу 2019. године порастао је у односу на претходни месец. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током априла 2019. године опала је у односу на претходни месец, али се налази изнад нивоа вредности из априла 2018. године.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у априлу 2019. године (114.273) у односу на април 2018. године (128.929). Стопа запослености становништа старог 15 и више година у 1. кварталу 2019. (47,4%) је већа у односу на исти период 2018. године (44,7%). У априлу 2019. године просечна нето зарада у Војводини износила је 51.464 динара, што представља повећање у односу на претходни месец.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.Јунско издање Економског огледала можете преузети овде.