Осам војвођанских градова наступаће заједно на сајмовима

 

Осам војвођанских градова потписало је у четвртак (30. новембра 2017. године) са Покрајинском владом и Развојном агенцијом Војводине Споразум о сарадњи ради заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Споразум су потписали градоначелници Новог Сада Милош Вучевић, Суботице Богдан Лабан, Панчева Саша Павлов, Зрењанина Чедомир Јањић, Сомбора Душанка Голубовић, Сремске Митровице Владимир Санадер, Кикинде Павле Марков и Вршца Драгана Митровић.Нови Сад, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац, Зрењанин, Панчево и Сремска Митровица.

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић рекао је да удруживање осам градова са покрајинском администрацијом и Развојном агенцијом Војводине представља начин којим би се ефикасније и боље промовисали привредни потенцијали читаве Војводине./p>

Градоначелници свих осам градова у Војводини заједнички су закључили да постоје велике потребе за удруженим наступом, јер то омогућава бољу препознатљивост градова у Војводини на међународним признатим сајмовима