Додељене покрајинске субвенције за нова радна места у Војводини

 

Представницима 19 приватних предузећа уручени су уговори о субвенцијама вредни 350 милиона динара, по основу Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине.

Уговоре је привредницима уручио покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Огњен Бјелић, чији је Секретаријат, у координацији са Развојном агенцијом Војводине, у октобру ове године отворио овај конкурс и за то определио 350 милиона динара.

„Средства су обезбеђена првокласним банкарским гаранцијама, а реализација пројеката биће праћена од стране Развојне агенције на кварталном нивоу, док ће се годишње подносити извештај независног ревизора“, рекао је Бјелић, и најавио да ће Секретаријат наредни конкурс расписати већ у јануару 2018. године.

Реализацијом инвестиционих пројеката ових компанија у наредном периоду (а најкасније у року од 3 године) биће отворено 787 нових радних места.

Већина компанија којима су уручени уговори су из реда производних делатности: метало-прерађивачки сектор, производња и прерада воћа и поврћа, текстилна индустрија, као и једна компанија из сектора информационих технологија.

Директор Развојне агенције Војводине, Никола Жежељ, нагласио је да РАВ домаћим привредницима може да помогне и у проналажењу страних партнера, у наступима на сајмовима и позвао их да приступе Бази добављача Развојне агенције Војводине.