DAG -CO DOO VOGANJ

Пословно име компаније: DAG -CO DOO VOGANJ

Матични број компаније: 08723087

ПИБ: 101342781

Година оснивања: 2001

Матична компанија: DAG -CO DOO VOGANJ

Земља порекла матичне компаније: Serbia

Град / Општина:

Адреса:

Proke Đilasa, Voganj, Serbia
00 381 22 490 08900 381 22 490 089

Сектор пословања:

Textile industry, leather, clothing, footwear

Производи / Услуге:

Shoes production

Стандард:

Контакт особа:

Име и презиме: Drena Sadrija

Позиција у компанији: HR

Број телефона: + 381 64 862 89 30

Емаил адреса: drena.dagco@gmail.com