Економско огледало, јануар 2019.

 

Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику Развојне агенције Војводине месечнo објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (Јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини – Економско огледало. .

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.