Доступно ново издање Бизнис барометра за децембар 2017. године

 

Развојна агенција Војводине преузела је коришћење инструмента под називом Бизнис барометар привреде Војводине, који је 2010. године креирао Центар за стратешко економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ у сарадњи са Бечким институтом за међународне економске студије (The Vienna Institute for International Economic Studies – wiiw).

Бизнис барометром се врши анализа субјективних ставова привредника о тренутном и будућем стању привреде која помаже приликом утврђивања правилности у привредним кретањима и формирања оквира за пројекције и усмеравање привредних активности у будућности.

У децембру 2017. године, урађено је тридесето истраживање пословне климе у АП Војводини. Посматрано према појединачним секторима, позитивна тренутна пословна клима и очекивања о будућем пословању се уочавају у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Грађевинарство и Информисање и комуникације. Посматрано на агрегатном нивоу, испитани привредници у АП Војводини у наредном, шестомесечном периоду, очекују позитивно пословање, услед тога што сматрају да ће остварити позитивну сарадњу са страним клијентима, раст продајних цена, као и да се у наредном периоду од годину дана број запослених лица на нивоу њихових предузећа неће значајније променити.

Децембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде