Најновије вести


О Војводини


povrsina
Површина

21,506km2

 
obim izvoza
Обим извоза 2017.

4.95 милијарди евра

populacija
Популација

1.9 милиона

 
izvozna stopa rasta
Раст извоза 2016/2017.

14.8%

languages
26 националности

6 званичних језика

Кључни сектори

Сектори са најбољом праксом и највећим потенцијалом

Војводина плови у будућност