Sporazum o saradnji RAV-a i Slovačko-srpske trgovinske komore

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) i Slovačko-srpska trgovinska komora potpisale su Sporazum o saradnji, čiji je cilj efikasnije vođenje investicionih projekata slovačkih kompanija zainteresovanih za ulaganje u AP Vojvodinu i razvijanje baze dobavljača.

Ugovor su potpisali predsednik Slovačko-srpske trgovinske komore dr. Miroslav Kralik i direktor RAV-a Nikola Žeželj.

Slovačkim kompanijama sa kojima sarađuje i koje bude dovodila Slovačko-srpska trgovinska komora, RAV će pružati savetodavne usluge i pomagati im u procesu realizacije investicionih projekata, na otpočinjanju delatnosti u Vojvodini, kao i u traženju dobavljača među domaćim kompanijama.

Prema informacijama Razvojne agencije Vojvodine, u Vojvodini trenutno ima pet slovačkih kompanija: Aqua Park Petroland u Bačkom Petrovcu, Tatravagonka Bratstvo u Subotici koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom svih vrsta višeosovinskih teretnih vagona, fabrika metli Eco Clean Brooms u Selenči, Biopel u Bačkom Petrovcu, specijalizovan za proizvodnju peleta od agrarne biomase, kao i slovačka kompanija Prima Energy, investitor prve solarne elektrane snage 1MW u Vojvodini koja se nalazi u Beočinu.