Privreda

Istekli konkursi

2018

Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gаrаncijski fond Autonomne Pokrаjine Vojvodine
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE OPREME PREDUZETNICAMA I ŽENAMA OSNIVAČIMA MALIH PREDUZEĆA KOJE DELATNOST OBAVLJAJU MANJE OD TRI GODINE SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2018. GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018.GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond zа inovаcionu delаtnost
Nаziv: INOVACIONI VAUČERI
Rok: 21. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2018. GODINI
Rok: 21. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI
Rok: 24. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2018.GODINI
Rok: 24. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа regionаlni rаzvoj, međuregionаlnu sаrаdnju i lokаlnu sаmouprаvu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа regionаlni rаzvoj, međuregionаlnu sаrаdnju i lokаlnu sаmouprаvu
Nаziv: KONKURSZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA U NABAVCI OPREME U 2018.GODINI
Rok: 23. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: Informаcijа o učešću u sufinаnsirаnju progrаmа ili merа аktivne politike zаpošljаvаnjа u 2018.godini
Rok: 19. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarsvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Rok: 31. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs

2017

Institucijа: Italijanska vlada
Nаziv: KREDIT ZA POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI PREKO DOMAĆEG BANKARSKOG SISTEMA I PODRŠKU LOKALNOM RAZVOJU – REVOLVING FOND “ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA”
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje I naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU START UP PROGRAMA RADNO NEAKTIVNIH ŽENA I MLADIH DO 35 GODINA STAROSTI SA TERITORIJE APV
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE OPREME PREDUZETNICIMA, ŽENAMA OSNIVAČIMA MALIM PREDUZEĆA I MLADIMA DO 35 GODINA STAROSTI KOJI DELATNOST OBAVLJAJU MANJE OD TRI GODINE SA TERITORIJE APV
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE NOVE OPREME MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA, ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA I REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA, HLADNJAČA, PODNIH SKLADIŠTA KAO I NABAVKU PRATEĆE OPREME
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MAHANIZACIJE I OPREME
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANJA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJEVANJE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ZA PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: GARANCIJE PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: KREDITI ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: PROGRAM PODSTICAJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: PODRŠKA INTERNACIONALIZACIJI KLASTERA U SEKTORU ODBRANE I BEZBEDNOSTI (Cluster Go international in the defence and security sector)
Rok: 13. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju I lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 01. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA) – putem Izvršne Agencije za SME (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME)
Nаziv: KOSME JAVNI POZIV ZA MODNU INDUSTRIJU I TURIZAM
Rok: 19. 10. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Višegradski fond
Nаziv: VISEGRAD+ GRANTS
Rok: 01. 05. 2017.
Pogledаjte konkurs

2019

Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Nаziv: ZAJEDNO ZA ODRŽIVI BIZNIS
Rok: 31. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI „PLMA“ 2019, AMSTERDAM, HOLANDIJA
Rok: 25. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE „HANNOVER MESSE“ 2019, HANOVER, NEMAČKA 
Rok: 16. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Filip Moris i ENECA
Nаziv: POKRENI SE ZA POSAO
Rok: 31. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019.GODINI
Rok: 07. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANjU U 2019. GODINI
Rok: 15. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: KONKURS ZA NAJBOLjU ŽENSKU INOVACIONU PREDUZETNIČKU IDEJU
Rok: 04. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU OPREME
Rok: 29. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA
Rok: 29. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok: 19. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE INOVACIONIH VAUČERA
Rok: 05. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EU4TECH WESTERN BALKANS
Nаziv: EU4TECH INVESTOR READINESS PROGRAMME 2019
Rok: 31. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM  SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODIZANJE KVALITETA OBJEKTA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA TEHNOLOŠKO OSAVREMENJAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA DEGUSTACIJU U CILJU INOVIRANJA PROCESA
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI-NABAVKA MAŠINA I OPREME
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 09. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 01. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANjE INOVACIJA
Rok: 01. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 01. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 03. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 03. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UNILEVER I University of Cambridge, Insitute for sustainability leadership
Nаziv: UNILEVER YOUNG ENTERPRENEURS AWARDS
Rok: 30. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ClimateLaunchpad
Nаziv: The green business idea competition
Rok: 22. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA
Rok: 13. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: USAID
Nаziv: Javni poziv za učešće u programu BIPS HAB za premium hranu
Rok: 05. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 26. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveška preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: Norveška za vas-Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga
Rok: 15. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPPOŠLjAVNjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 28. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji
Nаziv: Regionalni Elevator Lab Challenge Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija
Rok: 10. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BAČKA
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PRAVA NA KORIŠĆENJE OZNAKE BRENDA BAČKA
Rok: 31. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU
Rok: 06. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs

2018

Institucijа: Fond za inovativnu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovativnu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZI ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2018.GODINI
Rok: 11. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
Rok: 11. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI
Rok: 11. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE KONKURENTNOSTI, PRODUKTIVNOSTI I INTERNACIONALIZACIJI MMSPP U 2018. GODINI
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU- tačka1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma i tačka 3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
Rok: 31. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU – tačka 2.Izgradnja šumskih puteva
Rok: 15. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018.GODINI
Rok: 31. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANjE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2018. GODINI
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIVZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENjE DIREKTNIH INVESTICIJA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za poslove koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini – međunarodne manifestacije
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finanasiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini – manifestacije
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFUINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – PODIZANJE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGISTACIJU
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA I NABAVKU OPREME U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREMA ILI SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede
Nаziv: JAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA
Rok: 13. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: GRAD NOVI SAD
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: KONKURS ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2018. GODINU
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 09. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA – JA SAM ODVAŽNA
Rok: 14. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: II KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME APV ZA 2018.GODINU
Rok: 20. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
Rok: 07. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs