Priručnik o privlačenju investicija za lokalne samouprave

 

Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine (RAV), predstavio je aktivnosti i ulogu RAV-a u privlačenju i realizaciji investicija na regionalnoj radionici, koja je u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), danas držana u plavoj sali Skupštine grada Novog Sada.

Nikola Žeželj je rekao da su lokalne samouprave najvažniji partner RAV-a, koji može da im pomogne u svim važnim aspektima privlačenja investicija, od pronalaženja sektora u okviru kojeg mogu da ostvare najveću konkurentsku prednost i izrade strategija i projekata, u pronalaženju dostupnih sredstava iz zemlje i inostranstva, kao i u podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za promociju i komunikaciju sa potencijalnim investitorima.

Direktor RAV-a je naglasio i da će program edukacije lokalnih samouprava RAV akademija biti nastavljen, da pripreme počinju u novembru, dok će sama obuka predstavnika lokalnih samouprava biti održana u februaru i martu 2018.godine.

Na prvoj regionalnoj radionici posvećenoj privlačenju i realizaciji investicija na lokalnom nivou, detaljno je predstavljen Priručnik, koji lokalnim samoupravama može biti od velike koristi jer na jednom mestu obrađuje sve važne aspekte i aktivnosti na privlačenju, realizaciji i podršci investicionih projekata.