Otvoren Centar digitalne poljoprivrede Srbije u Novom Sadu

 

Na Institutu BioSens u Novom Sadu otvoren je Centar digitalne poljoprivrede Srbije, čiji je cilj spajanje inovativnih IT rešenja i digitalizacije sa poljoprivredom, kako bi ona bila što efikasnija i konkurentnija.

Centar digitalne poljoprivrede imaće i digitalnu platformu AgroSens, čiji su osnovni servisi besplatni za sve poljoprivrednike. Platforma omogućava da mobilni telefon postane alat kroz koji se razmenjuju pravovremene, geografski precizne i relevantne informacije o aktivnostima poljoprivredne proizvodnje.

Reč je o podacima koji imaju praktičnu primenu: satelitsko praćenje stanja useva, lokalizovani meteo podaci, digitalizovani podaci o hemijskom i mehaničkom sastavu zemljišta, dnevnik aktivnosti na parceli, katalog semena i hemijskih preparata, katalog najsavremenijih tehnoloških rešenja za preciznu poljoprivredu.

Centar je rezultat zajedničkog rada Vlade Srbije i istraživača Instituta BioSens na uvođenju informacionih tehnologija u poljoprivredu.