Dostupno novo izdanje Biznis barometra za decembar 2017. godine

 

Razvojna agencija Vojvodine preuzela je korišćenje instrumenta pod nazivom Biznis barometar privrede Vojvodine, koji je 2010. godine kreirao Centar za strateško ekonomska istraživanja „Vojvodina CESS“ u saradnji sa Bečkim institutom za međunarodne ekonomske studije (The Vienna Institute for International Economic Studies – wiiw).

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranja okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

U decembru 2017. godine, urađeno je trideseto istraživanje poslovne klime u AP Vojvodini. Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije. Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom periodu, očekuju pozitivno poslovanje, usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, rast prodajnih cena, kao i da se u narednom periodu od godinu dana broj zaposlenih lica na nivou njihovih preduzeća neće značajnije promeniti.

Decembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde